Menighedsråd

Menighedsrådet kan kontaktes på mail:
7155@sogn.dk

 

Formand for menighedsrådet

Lena Hylager Larsen
Storstræde 45
2620 Albertslund

tlf. 43 62 22 91
Mobil 22 44 91 14

Næstformand og kontaktperson

Per Møller Jørgensen
Herstedvester Kirkevej 10 B
Tlf. 43 62 04 84
Mobil 24 78 26 96

Kasserer

Rasmus Eisted 
Birkelundsvej 13
2620 Albertslund
 

Kirkeværge

Ingelise Nørklit Larsen

Borgager 24

2620 Albertslund

Formand for kirkegårdsudvalget

Lene Hulberg

Galgebakken Torv 9  5a

2620 Albertslund

 

Birgit Andersen

Flintager 27

2620 Albertslund

Grete Apetri

Galgebakken Vester 9  30A

2620 Albertslund

 

Gert Petersen

Flintager 4

2620 Albertslund

             

 

              

Mette Rossum
Herstedvester Kirkevej 8
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund