Med præsten til Tyrkiet

Tirsdag den 19. maj kl. 19.00 i Herstedøster Menighedsgård

Foredrag og rejseglimt ved sognepræst Leif Evald

De første kristne menigheder i Lilleasien (Tyrkiet). 

Vi følger apostlenes fodspor ud fra Det ny Testamentes fortællinger om det, der skete efter pinse, hvor en ny epoke begynder og disciplene bliver til apostle. Hvor de fire evangelier slutter, fortæller bl.a. Apostlenes Gerninger videre. Nye menigheder opstod og kristendommen bredte sig efterhånden nordover – væk fra det gamle jødiske land, Israel – og især Lilleasien bliver centrum for en stadig voksende udbredelse af den kristne tro i løbet af det første århundrede e. Kr. Navne som Efesos, Galatien og Antiokia kommer til, og apostlen Paulus dokumenterer gennem sine mange rejser og breve, at han var tæt forbunden med disse nye menigheder. 

Med denne baggrund er der mange spændende ledetråde til at genopdage mange af disse ”glemte” bibelske steder, hvor vi finder de urkristne rødder, som vi selv er forandret i. 

I et ledsagende billedforedrag vil vise rejseglimt fra det gamle Lilleasien, med motiver fra bl.a. Efesos, Pergamon, Hierapolis og Smyrna. 

Præsteparret Karen Margrete og Leif Evald introducerer denne aften den åbne sognerejse til Tyrkiet, som finder sted i efteråret 2015.
Unitas Rejser er arrangør og præsteparret vil være rejseledere på en sognerejse, hvor alle interesserede kan deltage.


Med præsten til Israel MAJ 2012.

I foråret 2012 rejste en gruppe fra Herstedvester sammen med min mand og jeg til Israel. Når man rejser til netop det ganske særlige sted er alle ens sanser og ”antænder” i brug og rødglødende.

Vi tog af sted for at besøge det bibelske Israel, men heldigvis havner man aldrig helt i den tidslomme, for nutidens Israel kan ikke og må ikke skubbes i baggrunden. Man kan ikke undgå at møde MUREN, og de spørgsmål den stiller. Vi havde derfor en særdeles interessant aften sammen med udenrigskorrespondenten Allan Sørensen, der formåede at holde os alle lysvågne og opmærksomme selv efter en lang og anstrængende dag på Masada og på/ i Det døde Hav.

Israel bliver man ikke færdig med. Det bliver mere og mere interessant for hvert besøg, ligesom de politiske spørgsmål heller ikke bliver færre.

Turen var tilrettelagt således, at vi besøgte de mest berømte steder - det førstegangsbesøgende gerne vil se, og som vi andre ikke bliver trætte af.
Vi fik en unik chance for at opleve det bibelske land og knytte fællesskab til andre i sognet og kirken. Turen var ledet af præsteparret Leif og Karen Margrete Evald, og er arrangeret i samarbejde med UNITAS REJSER, hvis formidable danskfødte guide ledte os overalt. Turen var åben for alle.

Som forberedelse til turen var der arrangeret en foredragsaften med billeder og film i Gentofte sognegård, hvor Leif Evald er præst.

Kontakt os venligst, hvis du/I ønsker at høre nærmere på mail kme@km.dk

Karen Margrete og Leif Ruhlmann Evald