Præster

 

 

          

 

 

 

 

Kirkebogsførende sognepræst
Marianne N. Kristensen
Træffes på præstekontoret
Herstedvester Kirkevej 2
kl. 9 - 10 tirsdag - fredag
eller efter aftale.
Mobil 23 31 71 37
Træffes også i 
præsteboligen, Storstræde 12
2620 Albertslund
Mail: mnk@km.dk
Mandag fri
     

 

 

 

 

 

 

Sognepræst
Jeannie Osman Sommer
Herstedvester kirkevej 2
Tlf.:
30 71 21 10
Mail: jeos@km.dk
Mandag fri

     

 

 

Halvtidspræst
Helle Viuf
Herstedvester Kirkevej 2
Mobil: 61 66 08 24
Mail: hev@km.dk
Hjemmeside: www.helleviuf.dk
Fredag fri