17. A.E. Mortensen, sognerådsformand (grav nr. 337)

Anders Emil Mortensen var kommunens første socialdemokratiske sognerådsformand (1925-1930).
Han døde 53 år gammel i 1930 i starten af sin 2. valgperiode. Han var fængselsbetjent (værkmester og leder af skrædderiet på Statsfængslet i Vridsløselille). Anders Emil Mortensen var meget politisk aktiv, bl.a. som medlem af og formand for fattigudvalget 1913-1921.

Hans arbejde som fængselsbetjent og hans politiske virke var med til at definere Anders Emil Mortensen som menneske - meget afholdt! Hans kælenavn i folkemunde var ”Skrædder-Anders”.

Som formand for Fattigudvalget hjalp han dem, som virkelig havde behov. Var der derimod tale om en håndværkerfamilie, som var kommet i nød - f.eks. hvor familiefaren havde drukket husholdningspengene op – så sad ”Skrædder-Anders” hårdt på fattigkassen. Denne holdning var dengang dikteret af, at en håndværker tjente mere, end en fængselsbetjent gjorde, og dernæst at udbetalingen af sociale ydelser hvilede på et skøn. Det blev så småt ændret ved Kanslergadeforliget i 1933.

Vagabonderne og ”Skrædder-Anders”

I 1800-tallet strejfede en forbavsende stor del af befolkningen om på vejene. Sognene og landsbyerne lukkede ned forstået på den måde, at de fastboende godt måtte give de omstrejfende mad, men ikke husly, for så ”hang” sognet på dem! Der var dengang megen armod, og sognene havde deres egne fattighuse. 70-100 år senere eksisterede dette sociale problem i et vist omfang stadig. Når ”Skrædder-Anders” mødte en vagabond, gav han ham en skilling og fulgte pågældende til kommunegrænsen ved Høje-Taastrup.        

En bror for meget i lokalpolitik?

De to brødre Anders Emil Mortensen (f. 1877) og Jens Peter Mortensen (f. 1868) var begge ansat ved Statsfængslet i Vridsløselille, og begge var meget aktive i kommunalpolitik.

Jens Peter Mortensen var medlem af betjentforeningen, Sognerådet, skolekommissionen, Sundhedskommissionen, Værgerådet og havde tillidsposter i den socialdemokratiske forening. Inger Clausen (Grav nr. 284) var i øvrigt Jens Peter Mortensens barnebarn.

Da Anders Emil Mortensen i april 1930 døde, blev byens flag sat på halv overalt - ”Skrædder-Anders” var borte. Hans enke Sofie Mortensen (1874-1964) boede i sine sidste leveår på alderdomshjemmet Damgårdshave.

Skrevet af Kurt Bach