19. Børge Clausen, fængelsbetjent (grav nr. 284)

Børge Clausen var fængselsbetjent på Anstalten ved Herstedvester og mangeårigt medlem af sognerådet/kommunalbestyrelsen. Sammen med borgmester Hans Nielsen (Grav nr.252) brugte Børge Clausen mange kræfter på at overtale jordejerne til at sælge jord til Herstedernes kommune til brug for den kommende udvikling fra 1960’erne og fremefter.                                                                                                                         

Inger Clausen var født ind i en ”politisk familie”. Hendes morfar var Jens Peter Mortensen, hvis bror var Anders Emil Mortensen (Grav nr. 338)

Inger Clausen var et meget vidende og venligt menneske, som kastede glans over samværet. Hun var aktiv på Damgårdshave og i Danske Kvinders Beredskab.

Skrevet af Kurt Bach