Priser

Priser for erhvervelse af gravsted 2023, klik for at downloade her  

Priser for erhvervelse af gravsted 2023

 

Hvad koster det

Inden for kommunen

Uden for Kommunen

Ikke medlem af Folkekirken 

1 kisteplads i 25 år

3.520,00 kr.

 7.908,00kr.

17.196,00kr.

2 kistepladser i 25 år

5.745,00 kr.

 12.433,00 kr

    28.546,00 kr.

1 kisteplads i plæne i 25 år inkl. obligatorisk vedligeholdelse 

16.220,00 kr.

20.608,00 kr.

29.896,00 kr.

1 kirsteplads i fællesgrav (i plæne uden sten) i 25 år inkl. obligatorisk vedligeholdelse

16.220,00kr.

20.608,00 kr.

29.896,00 kr.

Urnested i 10 år

1.515,00 kr.

1.797,00 kr.

2090,00 kr.

Urnested med plade i græsplæne i 10 år inkl. obligatorisk vedligeholdelse

7.685,00 kr.

 8.077,00kr.

8.560,00kr.

Urnegræsplæne i fællesgrav i 10 år, uden mulighed for forlængelse. Inkl. obligatorisk vedligeholdelse 

4.045,00kr.

4.327,00 kr.

4.620,00kr.

Urnehaven i 10 år inkl. obligatorisk vedligeholdelse

8.775,00kr.

9.057,00 kr.

9.350,00 kr.

 

Erhvervelse af muslimsk kisteplads 2023

Gravplads

Uden for kommunen

Ikke medlem af Folkekirken og inden for kommunen.

1 kisteplads i plæne i 25 år, muslimsk afdeling

 Ikke muligt

29.896,00 kr.

 

Priser for ydelser 2023

Kirkegården tilbyder året igennem forskellige ydelser, som gravstedsejeren kan bestille ved henvendelse til kirkegårdskontoret. De enkelte yderlser udføres af kirkegårdens personale.

Forår

Ydelse

stk.

pris

 

Stedmoder (blå)

Pr. stk

15,00 kr.

 

Påskeliljer ("Carlton")

Pr. stk.

25,00 kr.

 

 

 

 

Sommer

Isbegonier

Pr. stk.

17,00 kr.

 

Knoldbegonier

Pr. stk.

32,00 kr.

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

Juletid

Granpyntning

Urnegravsted

577,00 kr.

 

 

1 kistegravplads

800,00 kr.

 

Grandækning

Urnegravsted

393,00 kr.

 

 

1 kistegravplads

489,00 kr.

 

Juletulipaner

pr. stk

26,00 kr.

 

Ydelse

Pr. år

Gravted

Pris

Renholdelse

Pr. år

Urnegravsted

508,00 kr.

 

Pr. år

1 kistegravplads

752,00 kr.

Kirkegårdsvaser

Til plænegravsteder

Pr. stk.

295,00 kr.