Gravsteder

Birkelunden (kendt urnefælles, KUF)
  

Birkelunden (kendt urnefælles, KUF)

Denne afdeling består af urnegravsteder, hvor der ikke er nogen markering af gravstederne, samt at gravstederne er udlagt i plan med græsplænen. Der er plads til to urner i gravsstedet, ligesom der er mulighed for af kirkegården at tilkøbe én vase, som personalet sætter ud. Til birkelunden gælder servitutter, som man orienteres om ved køb af gravstedet. Ved erhvervelsen indbetaler man den obligatoriske vedligeholdelse, ligesom man også her har mulighed for forlængelse af gravstedet efter 10 års fredningstid.

Urnefælles (UF)

 

Urnefælles (UF)

  
Denne afdeling er til urner, når man har et ønske om at komme i fællesgrav, og ikke ønsker at have forpligtelser med hensyn til et gravsted. Urne kan ikke flyttes når den først er sat ned. Fredningstiden er 10 år uden mulighed for forlængelse. Der er obligatorisk vedligeholdelse af gravpladsen, som man indbetaler ved erhvervelsen. Vær opmærksom på de særlige vilkår, der gælder ved valg af denne gravstedstype. Læs mere her: Køb af gravsted i urnefælles 

Børneafdeling (BA)
  

Børneafdeling (BA)

  
Denne afdeling er tiltænk børnekister og urner i både almindelige gravsteder samt et område med kendte og ukendte udlagt i græsplænen. Fredningstiden for kister er 15 år og urner 10 år. Med undtagelse af de ukendte, er der mulighed for forlængelse. Midt i afdelingen står en skulptur kaldet ”Sidste bastion” - en sten med 10 siddende agerhøns.

Muslimsk afdeling (MA)
  

Muslimsk afdeling (MA)

  
På den nye kirkegård ligger den muslimske afdeling i den østlige ende af kirkegården. Den er forbeholdt muslimer bosiddende i Albertslund. Fredningstiden følger de 25 år, der er på de øvrige gravsteder på kirkegårdene. Der er obligatorisk vedligeholdelse der betales ved erhvervelsen.

Kistegravsted 

Kistegravsted

Traditionelle kistegravsteder som er omkranset af thuja hække som kirkegården vedligeholder. Fredningstiden for disse gravsteder er 25 år med mulighed for forlængelse.

Kendt kistefælles
   

Kendt kistefælles

 

 

Hvis man ikke ønsker et traditionelt gravsted, kan man vælge og få et i fællesanlæg. Her er der ikke synlige skel mellem gravstederne. Gravstederne er beliggende i en græsplæne, hvor der er mulighed for at lægge en plænesten. Det er tillige muligt at reservere gravpladsen ved siden af til efterlevende ægtefælle. Der må kun sættes afskårne blomster på gravstedet. Fredningstiden er 25 år med mulighed for forlængelse. Der er obligatorisk vedligeholdelse af gravstedet, som indbetales ved erhvervelsen.

Kistefællesgrav
  

Kistefællesgrav

 

Hvis man ønsker at blive begravet i en fælles grav og ikke ønsker at blive kremeret, er der mulighed for at blive begravet i en kistefællesgrav. Her vil begravelsen foregå i græsplænen uden familien kan deltage i nedsættelsen af kisten. Fredningstiden er 25 år uden mulighed for at forlænge den.  

Urnegravsteder

Urnegravsteder

 

Der er flere forskellige typer af urnegravsteder på den nye kirkegård. Denne afdeling er en traditionel afdeling med urnegravsteder. Der er taks hække rundt om gravstedet. Fredningstiden er 10 år med mulighed for forlængelse.