9. Albertsen, Langagergård (grav nr. 200)

Thorvald Albertsen var ejer af Langagergård og medlem af sognerådet 1958-66. Gravstedet er placeret nord for kirken, hvor Langagergård også ligger. Ruth og Thorvald Albertsen deler gravsted med flere familiemedlemmer, bl.a. sønnerne Jørgen og Bruno Albertsen. På den sidstes gravsten står kun Bruno.

Jørgen Albertsen havde et supermarked i Albertslund Centrum. Han var en dygtig og populær købmand, og man så ham ofte i forretningen i sin mørkeblå skjorte. Bagsiden af Albertslund Posten var hans til annoncering af gode tilbud. Han blev gift med Bodil, som efter hans død flyttede til Bornholm, men ønskede at stedes til hvile her på Herstedvester Kirkegård.

Jørgen Albertsens bror, dyrlæge, dr. med. vet. Bruno Edvard Albertsen (f. 1925 d. 2006), tog dyrlægeeksamen i 1950 og var ansat hos en dyrlæge i Slagelse, hvorefter han studerede videre på Landbohøjskolen. Derefter var han på Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium og beskæftigede sig senere med kødkontrol og blev ansat i Veterinærdirektoratet. I 1963 blev han tilsynsførende overdyrlæge ved Irma Kød, hvorfra han blev pensioneret i 1995. 

Som gymnasieelev blev han kommunens yngste modstandsmand. Han havde en klassekammerat, der havde mange sygedage. Det viste sig, at denne kammerat var med til modstandsbevægelsens natlige aktioner. Bruno sagde, at han også gerne ville gøre en indsats, og han blev kontaktet af lederen af Herstedvestergruppen, Wessel Larsen.  Han var med ved våbentransporter og korte skydeøvelser. Man skød i 1 minut og forsvandt hurtigt igen. Den 5. maj 1945 var han på Forvaringsanstalten, hvor man samlede folk, der havde samarbejdet med tyskerne. Han forlod hurtigt anstalten, fordi - som han sagde - “Luften var fuld af had”.

Skrevet af Jørgen Nielsen