Præsterne

Alle kirkens præster står til rådighed for sjælesorgssamtale for enhver, der måtte ønske det. Præsterne har absolut tavshedspligt og intet skrives ned eller registreres.

Se mere om præsterne under fanen "Troslivet"

Marianne N. Kristensen

Kirkebogsførende sognepræst
Marianne N. Kristensen 
Herstedvester Kirkevej 2
mobil 23 31 71 37

Træffes på præstekontoret kl. 9 - 10 tirsdag - fredag
eller efter aftale.
Derudover i præsteboligen, Storstræde 12
2620 Albertslund
Mail: mnk@km.dk
Mandag fri

Jeannie Osman Sommer

Sognepræst
Jeannie Osman Sommer
Herstedvester Kirkevej 2
Mobil 30 71 21 10

Træffes efter aftale
Mail: jeos@km.dk
Mandag er fridag

Helle Viuf

Sognepræst
Helle Viuf
Herstedvester Kirkevej 2
Mobil: 61 66 08 24

Træffes efter aftale
Mail: hev@km.dk
Egen hjemmeside: www.helleviuf.dk
Fredag fri

Gudstjenesten  

    •  I salmebogens anden del finder man dagens tekster, hvis man vil læse med. Dog har menighedsrådet givet tilladelse til, at der også kan læses fra Den Ny Aftale eller Biblen 2020, som er Det Danske Bibelselskabs seneste bibeloversættelse. Da vil teksken kunne fås i kopi ved indgangen. Ved altergangen er det muligt at få alkoholfrit vin.
Børn med i kirke
    • Vi elsker, at der kommer børn i kirken! Alle de ansatte ved kirken vil gøre meget for at børnene får en dejlig oplevelse, så vi bestræber os på at give både børn og  forældre plads.I kirken findes der et større antal børnekufferter med bøger, legetøj, tegneting og kiks. Spørg kirketjeneren efter en børnekuffert. 

Kirkekaffe

    • Hver søndag serveres der en kop kirkekaffe i våbenhuset umiddelbart efter Gudstjenesten. For at spare plast, opfordrer vi til at man selv medbringer kop og evt. teske.

 

Vi hilser alle hjerteligt velkommen i Herstedvester Kirke!