Studiekredse

Fælles læsninger

Rytterskolen hver tredje fredag kl. 15.30 - 17.00

Historier, digte, essays og artikler udvælges og læses højt af en læseguide, hvorefter man kan dele sine tanker med de andre i fælleslæsegruppen, hvis man har lyst og byde ind med forslag til hvem forfatteren er.
Deltagerne får udleveret en kopi af teksterne inden oplæsningen.Det er gratis at deltage, og det kræver hverken forberedelse eller litteraturkendskab at være med.

Fælleslæsningen foregår i Rytterskolen fredagene

29.sept., 27.oktober og 24.nov. i 2023 kl.15.30 til 17.00.  

Læseguide vil de fleste gange være Niels Jørgen Bisgaard , der har arbejdet i folkeskolen som lærer og som skolepsykolog, samt som leder på et børnehaveseminarium og i en kommunal forvaltning.

Af hensyn til det praktiske arrangement vil det være bedst første gang at tilmelde sig: her   - eller ved at kontakte sognepræst Marianne N. Kristensen. 

---

Tidligere studiekredse:

Nadverritualet i Folkekirken 

Rytterskolen i 2023 -  tirsdag den 27. juni og onsdag den 28. juni kl. 14-.00 - 15.30. Ved sognepræst Marianne N. Kristensen.

Biskopperne har i 2016 nedsat fagudvalg til at drøfte gudstjeneste, dåb og nadver, samt autorisation. Formålet med arbejdet er at styrke en bred og solid samtale om folkekirkens liturgi, som den er nu, og at give et afsæt til en videre samtale om, hvordan det skal være i fremtiden. Studiekredsen opbygges med afsæt i nuværende liturgi og i materialet fra faggruppen.

Dåbsritualet

Rytterskolen i 2022 - 18. januar kl. 19.30 ved sognepræst Marianne N. Kristensen

Studiekredsen opbygges med afsæt i materialet om dåb fra faggruppen, som blev nedsat af biskopperne i 2016 og med nedslag i ritualets ændringer gennem tiden.