14. E. Baltzer Hansen, gartner (gravsted nr. 9)

Baltzer Hansen var uddannet tømrer, selvlært gartner (med årene meget anerkendt) og smed.
Han startede i det små med et gartneri på Kastanie Allé i 1910’erne, samtidig med at han opbyggede en smedevirksomhed. I 1925 startede Baltzer Hansen sit gartneri på Roskildevejen ved det solide og smukke hus i nr. 191.

Kaj B. Rasmussen har i sine erindringer sat et meget smukt minde om ”entreprenøren” E. Baltzer Hansens virke og betydning for Vridsløselille og Herstedernes kommune. Baltzer Hansen var i mange år medlem af sognerådet for de konservative og formand for teknisk udvalg. Man kan også godt tilføje, som Kaj B. Rasmussen gør det, at Baltzer Hansen var Herstedernes kommunes første ”kommuneingeniør”.

Baltzer Hansen var meget interesseret i tekniske installationer. Hans gartneri var meget stort, og drivhusene dækkede 4 tdr. land. Produktionen var roser, tulipan- og påskeliljeløg. Baltzer Hansens store viden var efterspurgt af Almindelig Dansk Gartneri Forening, Forstædernes Bank og Statsgartnerierne. Se også Anders Olesen grav (nr. 227B).

Inga Bach, som voksede op i nærheden, har fortalt, at hun og hendes søskende hver nytårsdag om morgenen først bragte aviser ud til kunderne og derefter købte røde roser hos Baltzer Hansens gartneriformand. Det var nemlig forældrenes bryllupsdag, og blomsterne var en gave fra deres far til deres mor.  

Skrevet af Kurt Bach