2. Birkelundgård (grav nr. 51)

Søren Hansen fra Ejby købte gården Birkelund i 1910. Det oprindelige stuehus kan stadig ses i Herstedvester, for gårdene lå tidligere samlet omkring gadekærene i landsbyen.

Søren blev gift med Agnes i 1911. Den 8. maj 1916 udbrød der brand på gården. Deres søn havde leget med tændstikker i laden, og hurtigt fik ilden fat i træbygningen. Flammerne kunne ses fra Herstedvester Kirkegård, hvor en begravelse på kirkegården var ved slutningen. Da præsten så flammer på Birkelund, fik han klokkeren til at klemte “ildebrand” med kirkeklokkerne. Nogle af begravelsesgæsterne løb ned til gården og hjalp med at få dyr ud af stalden. De lokale folk med pligt til at være med ved brandslukning kom ud fra husene i landsbyen og fik fra sprøjtehuset ved kirkegårdsmuren brandsprøjten ud. Da det blæste meget, sprang ilden fra tag til tag, så de nærmeste beboere hentede deres indbo ud af husene, mens man sprøjtede vand på tagene. Søren Hansen var ude i marken, da branden brød ud, og Agnes var hos en slagter i Glostrup. Da ilden var under kontrol, blev der holdt forhør hos en af beboerne, så vi har i dag en beskrivelse i politiets rejseprotokol.

Gårdens avlsbygninger var brændt, og det samme var tre andre beboelser. Hvad skulle Søren og Agnes gøre? De valgte at bygge en ny gård ude på deres marker. De kom begge fra gårdfamilier, så de havde råd til, at en god arkitekt (Ivar Bendtsen) tegnede den nye gård, og egnens dygtigste tømrermester, Niels Møller Hansen, stod for bjælker, spær og vinduer.  

Agnes og Søren var aktive i det lokale liv. Han var medlem af sognerådet 1937-43, og hun var formand for foredragsforeningen, som i 1937 inviterede to skuespillere (Palle Huld og Elith Foss) til at holde foredrag om deres tur på motorcykel til Den Persiske Golf. I 1948 kom 110 unge elever fra Teknologisk Institut til gården. De var blevet inviteret til at holde deres sommerafslutning med frokost i haven, besøg på Herstedvester Radiostation og afsluttende fest i laden.

I 1935 blev noget af jorden solgt fra til Forvaringsanstalten. I 1960 købte tømrermester Egon Nielsen gården. Albertslund Kommunen overtog gården i 1970, og her blev Kulturhus i 2009.

Agnes og Søren Hansen købte et hus på Kastanie Alle, og her nåede de at fejre guldbryllup i 1961.

Skrevet af Jørgen Nielsen