Kirkegårdsvandring

Hvem ligger begravet her?

Gå på opdagelse i historien bag 25 udvalgte grave på den gamle del af Herstedvester Kirkegård.
Læs om de forskellige personer under gravstenene og deres forbindelse til lokalområdet. 

Hvis du besøger kirkegården, kan du med din mobiltelefon scanne QR-koderne ved de enkelte grave for at læse historierne. Du kan gå ruten i vilkårlig rækkefølge eller gå den i en nummereret rækkefølge.
Se kirkegårdskort med indtegning af de omtalte gravsteder

1. Røde Vejrmøllegård (Z. Jacobsens familiegravsted) (grav nr. GL 52)
2. Birkelundgård (grav nr. 51)
3. Damgården (grav nr. 53)
4. Erik Olsen (sognerådsformand) (grav nr. 79)
5. Toftekærgård (grav nr. 85) 
6. O.P. Nielsen (gartner) (grav nr. 99)
7. Knud Almgreen (fængselsbetjent) (grav nr. U 52)
8. Lassen (skoleleder) (gravsten i Lapidarium)
9. Albertsen (købmand) (Langagergård familiegravsted) (grav nr. 200)
10. Thomas Høilund (læge) (grav nr. 1971)
11. Fængselsvæsenets grave (sløjfet men indtegnet på oversigtskortet)
12. Toftegård (senere Dyregården) (grav nr. 23)
13. Ole Olsen (gårdejer, byudvikler) (grav nr. 37A)
14. Baltzer Hansen (gartner) (grav nr. 9)
15. Anders Olesen (kommunekasserer) (grav nr. 227B)
16. Hans Nielsen (borgmester) (grav nr. 252)
17. A.E. Mortensen (sognerådsformand) (grav nr. 337)
18. Frederik Hansen (smedemester) (grav nr. 338)
19. Børge Clausen (viceborgmester) (grav nr. 284)
20. Piening (dyrlægens familie) (grav nr. 325) 
21. Jensen (gården Albertslund) (grav nr. 236) 
22. Heidi (grav med speciel sten) (grav nr. 262)
23. A.F. Andersen (fængselsportner) (grav nr. 264)
24. Chr. Høgh (stadsingeniør) (gravsten indtegnet på oversigtskortet)
25. Elfrida Wienike (lærer) (gravsten indtegnet på oversigtskortet)