25. Elfrida Wienike, lærer (gravsten indtegnet på oversigtskortet)

Forskolelærerinde Elfrida Wienike

Elfrida Wienike var født 11. december 1866 på Holmegård Glasværk. Hun var søster til skoleholder Carl Wienike, Herstedvester Rytterskole (1874 – 1899).

Fra 1881 til 1888 var hun privatlærerinde i Kastrup, hvorefter hun læste til pogeskolelærerinde i ½ år på Flemmers Kvindeseminarium. Derefter blev hun blev ansat som pogeskolelærerinde i Kastrup. I 1895 blev hun pogeskolelærerinde for børn i 1. og 2. klasse på Herstedvester Rytterskole. På daværende tidspunkt undervistes de små børn 2 dage om ugen om sommeren og 4 dage om ugen om vinteren. Stillingen blev senere ændret til forskolelærerindestilling.

I 1899 kom en ny skolelov, der bestemte, at alle børn skulle gå i skole hver dag. Beboerne klagede, men fik afslag.

I 1899 indførtes 3 nye skolefag: anskuelsesundervisning, historie og geografi.

I 1904 var der provstevisitats, og provsten skrev: ”Den lille klasse fortalte flinkt bibelhistorie.”

I 1908 var der igen visitats, og provsten skrev: ” Den yngste klasse havde under frøken Wienike gjort gode fremskridt.”

Rytterskolen var blevet for lille og kunne ikke opfylde skolelovens krav. Derfor blev der bygget en ny skole, Herstedvester Skole, der åbnedes i november 1911. Elfrida Wienike fik en lejlighed på første sal på den nye skole. Der var ikke indlagt vand, hvorfor hun søgte om at få det, fordi hun ikke kunne bære vandet fra pumpen til sin lejlighed, og der blev derfor installeret vand i lejligheden.

I 1912 skrev provsten efter sin visitats: ”Frk. Wienike kan ikke undervise i anskuelsesundervisning.”

En tidligere elev, Sven Aunstrup, fortalte, at han lærte meget af frk. Wienike.

Elfrieda Wienike søgte sin afsked i 1919.

Skrevet af Emil Kruuse