24. Christian Høgh (gravsten indtegnet på oversigtskortet)

Stadsingeniør Christian Høgh var en af den nye by Albertslunds skabere.

Hans gravsten står i kirkegårdens lapidarium (samling af mindeværdige gravsten).

I generalplanen for Hovedstadsområdet, den såkaldte Fingerplan, var den gamle Herstedernes kommune udpeget som et vækstområde.

Sognerådsformand Hans Nielsen (grav nr. 252) og Chr. Høgh fik inddraget professorer og arkitektstuderende fra Det Kgl. Danske Akademi i planlægningsprocessen med dispositionsplan, skitseforslag og den endelige byplan.

I begyndelsen af 1970`erne var der polemik om kirkens fysiske placering i bydelen Albertslund Syd (Svanens Kvarter). Debatten tangerede til, om befolkningen i Albertslund Syd ønskede en kirke. 

Sagen endte i Højesteret, som afgjorde, at en kommune godt må flytte et tilsagn om et kirkebyggeris placering til et andet sted i byplanen.

Chr. Høgh fandt det helt indlysende, at den nye bydel i Albertslund Syd skulle have sin egen kirke. 10 år senere i 1984 blev Herstedvester Sogn delt, og Opstandelseskirken kunne indvies. Den nye kirke fik sin begravelsesplads på Herstedvester Kirkegård.

Hvorfor skal bulldozerne slippes løs netop her? ”.

Uddrag fra Miraklet Albertslund:

Arkitekt Tyge Arnfred beskriver i sin bog ”Fællestegnestuen - et arkitektværksted” om sit og kollegaen Jørn Ole Sørensens besøg ved Albertslundgården (som lå klos op ad trinbrættet). De blev betaget af den landlige harmoni, der dengang hvilede over landskabet. De var beklemte og trykkede over at være aktører i et højaktuelt drama, som nogle streger på et stykke papir skulle afstedkomme, og de stillede sig spørgsmålene:

Hvad er det dog, vi er ved at gøre? Hvorfor skal bulldozerne slippes løs netop her?”.

Skrevet af Kurt Bach