3. Damgården, fam. Godthjælpsen (grav nr. 53)

Den betydningsfulde og store familie Godthjælpsen har rødder tilbage til Herstedvester landsby og Landboreformen i slutningen af 1800-tallet. Slægten har opfostret to sognefogeder. Sognefogeden var til stede, når sognets unge mænd skulle stille til session (egnethed som soldater). Han var også giftefoged og førte tyendeprotokollen og skudsmålsbøgerne og havde desuden begrænset politimyndighed.

Familien Godthjælpsen boede i 6 generationer på Damgården ved et vandhul kaldet Svinepytten. Det var en stor gård på 72 tønder land, et stort tyende-hold samt mange dyr. Damgården lå på ”Den fede jord på Vestegnen” og leverede landbrugsprodukter til det københavnske marked. Hans Kristian Nielsen (1917-2010) har fortalt, at han som halvstor dreng var med på en tur til staden med Anders Godthjælpsen. På tilbagevejen var Anders og Hans Kristian inde på bryggeriet Stjernen for at hente mask (et biprodukt fra ølproduktionen) til køerne.

Damgården lå ca. 500 meter nord for Roskildevejen ved ”T-krydset”, hvor Københavns Vestegns Politi nu har til huse. Der delte Damsgårdsvejen (en grusvej) sig mod vest (nu cykelsti) forbi Birkelundgård og videre til Herstedvestervejen og mod øst (nu Stensmosevej) til gården Godthåb.                    

Familien Godthjælpsen udlejede marken mellem gården og Kastanje Allé til Vridsløselille Idrætsforening (AIF), som brugte marken til en fodboldbane og en håndboldbane uden bade- eller omklædningsfaciliteter - kun en vandpost – meget primitivt. Marken blev også brugt som byens festplads.

Tidslinje for Damgården:

1783 – 1937: I slægten Godthjælpsens eje (gennem 6 generationer)
1937- 1953: Oluf og Anne Sørensen, sognefoged og hustru
1953- 1969: Gartner Mørk med stor produktion af tulipanløg
Herefter stor sommerferiearbejdsplads for børn og unge.
1972: Gården nedrives

HOFOR har i 2021 afsluttet renoveringen af Svinepytten, der nu fremstår som et regnvandsbassin, som kan opsamle 3.100 kubikmeter vand og forsænke regnvandet.

Skrevet af Kurt Bach