15. Anders Olesen, kommunekasserer (grav nr. 227B)

Anders Olesen blev i 1948 ansat som kommunekasserer ved Herstedernes kommune. Han bosatte sig i 1950 i Hanne Larsdatters Hus i Herstedvester landsby.
Anders Olesen havde som skatteinspektør et facetteret job, som han røgtede god. Han var god til at lytte og tale med folk, både kolleger, skatteydere og ikke mindst med politikerne i ligningskommissionen og kommunalbestyrelsen. Og så kendte han befolkningen!                                                                                                         

Herstederne/Albertslund befolkningstilvækst fra 1950-75.

År                   1950      1960    1965      1970    1975

Indbyg. ca.     3000      3400    5200     21900    30600

I takt med, at kommunen indbyggermæssigt voksede, blev Anders Olesen chef for et funktions- og opgavemæssigt samlet skattevæsen  med ligning, opkrævning, ejendomsskat, forbrugsafgifter og sekretariat for ligningskommissionen. Her var han med til at indføre Kildeskatten.

Anders Olesen har i sine erindringer fortalt, at han i forbindelse med fastsættelsen af det årlige kommunale indkomstskattegrundlag og dermed skatteprocenten konfererede med gartneriejer Baltzer Hansen (Grav nr. 9), som var en af kommunens helt store skatteydere - om ikke den største! Så stor, at svingninger i Baltzer Hansens private og forretningsmæssige økonomi kunne påvirke størrelsen af den kommunale indkomstskatteprocent.

Privat var Anders Olesen særdeles aktiv i landsbyens fællesskaber, f.eks. vandværk og brugsforening. Som formand for Herstedvester Brugsforening var han i 1968 initiativtager til Vestcentret og senere aktiv ved etableringen af Ældrekulturcentret Damgårdshave.

Han var en utraditionel leder. I 1971 var han med på det nye rådhus med kontorlandskab, gruppearbejde og medarbejder-indflydelse i og på beslutningsprocesserne. En af kollegaerne har fortalt, at hun, når hun er i Herstedvester landsby, altid ser til Anders og hans kone Lis’ gravsted på Herstedvester kirkegård.

Skrevet af Kurt Bach