8. Lassen, lærer (gravsten i Lapidarium)

Ægteparret Bertha (f. Hansen) 9. aug. 1906 i København og Mikael Lassen, f. 12. jan. 1902 i Snoghøj, Fredericia, var begge lærere på Vridsløselille Skole (den nuværende Herstedlund Skole), og Mikael Lassen var skolens leder fra 1930 til 1970. De var uddannet fra hhv. Zahles og Nørre Nissum Seminarium.

Mikael Lassen kom til Herstederne i 1925. Om sin ansættelse som lærer har han selv fortalt, at han skulle besøge sognerådsmedlemmerne. Sognerådsformand Erik Olsen mødte han hos smeden Frederik Hansen. Her blev han budt på en Gammel Carlsberg, som han drak, selv om han normalt ikke drak alkohol. Senere sagde smeden til ham: “Det var godt, du sagde ja til den øl. Erik sagde nemlig bagefter: “Han skal sgu have stillingen. Han følte sig ikke for god til at drikke en Gammel Carlsberg.”

Mikael havde været på skolen et par år, da han en dag ser en ung dame cykle op mod skolen fra Roskildevej. Hun søgte en lærerstilling her. Det var Bertha, som i 1928 blev forlovet med Mikael. Det blev en temmelig langvarig forlovelse, og det var sognerådsmedlemmer, der satte gang i frieriet. Sognerådet havde planer om at bygge to lærerboliger, da man hørte, at Mikael og Bertha var blevet forlovet. ”Så skal De vel også giftes?”, spurgte man. De fik Mikael til at skrive en ansøgning om en  bolig. Bertha og Mikael blev gift i 1932, og skolen fik den udvidelse med lærerboliger, som sognerådet havde ønsket.

Mikael Lassen arrangerede udflugt for sognets ældre, hvor sognets bilister kørte dem en tur til Bagsværd. Her nød man den medbragte mad, som chaufførerne sørgede for. På skolen indførte Lassen elevråd allerede i 1935, og da tidligere elever manglede et samlingssted, åbnede han i 1937 skolen en gang om måneden til “Ung aften”, hvor han bl.a. viste lysbilleder. På grund af besættelsen ophørte det i 1942, men da 51 elever afleverede en henvendelse til Mikael Lassen, blev det genoptaget. Skolens bibliotek var også bibliotek for borgerne fra 1942. Mikael Lassen var ulønnet bibliotekar og desuden kirkesanger i Herstedvester.

Mikael Lassen skrev to børnebøger: “Feriedrengen - ham Poul” og “Det skal nok gå” samt en bog om skolens historie: “En skole fylder 100 år”. Bogen udkom i anledning af Vridsløselille Skoles 100-års jubilæum i 1972. Desværre nåede Bertha Lassen ikke at opleve den store skolefest, som blev holdt i den anledning. Mikael Lassen flyttede siden til Roskilde, hvor han fortsatte med at fotografere og lave små lysbilledforedrag for beboerne i lokalområdet. Et foredrag hed “Roskildes Parker”. En lysbilledserie om Albertslund i 1942 findes nu sammen med hans lysbilledapparat på Lokalhistorisk Samling.

Skrevet af Jørgen Nielsen