6. O.P. Nielsen, gartner (grav nr. 99)

Gartner O.P. Nielsens gravsted/gravminde relaterer sig til et gartneri beliggende Roskildevej 168. Her havde familien siden 1866 i 3 generationer drevet et frilandsgartneri indtil engang i 1960’erne, hvor datteren Laura solgte jorden og ejendommen.

Skrevet af Kurt Bach