Kirkegårdens historie

Den Gamle Kirkegård
Den ældre del af Herstedvester kirkegård er anlagt for ca. 800 år siden. Sikkert samtidigt med kirkens ibrugtagning. Kirkegården har siden da tjent som gravplads for borgerne i Herstedvester, Vridsløselille og Risby. Tre gravplader i kirkegulvet vidner i dag om, at - især - finere folk så sent som i 1600-tallet er blevet begravet i selve kirken. En skik, der blev forbudt ved lov i 1805. Afgrænsningen mod syd, med munkestensmuren og Graverboligen, og mod vest med kampestensmuren fra senmiddelalderen, er oprindelig. Men mod nord og øst er kirkegården blevet udvidet i henholdsvis 1866 og 1893. Især bygningen af Vridsløselille Statsfængsel medførte den øgning af befolkningstallet, der gjorde udvidelserne nødvendige. På den gamle kirkegård er der mulighed for at erhverve såvel kistegrave urnegrave.

Den Ny Kirkegård
I 1982 blev den ny kirkegård - nord for stien - indviet. Den var gjort nødvendig af 1960'ernes og 70'ernes vækst i befolkningstallet i Albertslund Kommune. Planlægningen og udarbejdelsen af den ny kirkegård blev forestået af arkitekterne Ole og Edith Nørgaard. Grundplanen er lavet over den såkaldte "superellipse", der i slutningen af 1960'erne blev designet af Piet Hein. Der er for øjeblikket anlagt 3.800 gravpladser, og der er mulighed for anlæggelse af yderligere ca. 6.000. I alt ca. 10.000 gravpladser, hvilket rigeligt modsvarer behovet for hele Albertslund kommune. Ansvaret for kirkegårdens brug og indretning påhviler Herstedvesters og Opstandelseskirkens menighedsråd. Men varetagelsen af det ansvar sker i en samtale med befolkningen her på stedet. En kirkegård afspejler især den fortidige historie, men vi er også selv historie. Skikke og vaner i forbindelse med begravelseshøjtidelighed og jordfæstelse er under stadig ændring. Ændringerne forgår ikke i noget hastigt tempo, men fra tid til anden sker der altså noget nyt. Menighedsrådene er derfor interesseret i at høre ideer og forslag til kirkegårdens indretning og anvendelse.

På den ny kirkegård er der mulighed for kistegrave, kistefællesgrav, kendt fælles kistegravsted samt urnegrav, urnefællesgrav og kendt urnefællesgrav. Alle kirkegårdens afsnit er anlagt, så det fremstår med sit eget præg.

Muslimsk Afdeling
Den muslimske afdeling blev indviet 21 maj 2005. Drøftelserne af muligheden for at indrette en gravplads med mulighed for at følge muslimske begravelsestraditioner begyndte i 1990’erne. Muslimer med bopæl i Albertslund Kommune dannede en begravelsesforening, der kunne indgå i et samarbejde med Herstedvester kirkes og Opstandelseskirkens menighedsråd.