13. Ole Olsen, gårdejer og byudvikler (grav nr. 37A)

Ole Peter Olsen flyttede i 1918 til Herstedernes kommune, hvor han havde købt gården ”Carlsminde/Karlsminde”, som var beliggende på den nordlige side af Roskildevejen, tæt på krydset ved Damgårdsvej. Ole Olsen var i sin tid en slags ”byudvikler”.

Hans røde beboelsesejendom blev bygget i slutningen af 1930’erne og eksisterer den dag i dag. Her boede Ole Olsen og hans familie fra 1939/1940 til slutningen af det 20. århundrede i en af lejlighederne.

Ole Olsen er en lokalhistorisk interessant person, idet han udstykkede en del af sin jord langs Roskildevejen fra ”Karlsminde” til og med Rønne Allé - samt hele udstykningen af Rønne Allé. Han var bygherre for tre beboelsesejendomme i denne del af Vridsløselille.

Han interesserede sig også for byudviklingen andre steder i Vridsløselille, bl.a. kiosken på Roskildevej nr. 124 og Brugsen i nr. 122. Kiosken blev revet ned ca. år 2000, og Brugsen, som de seneste år var moske, blev jævnet med jorden ved årsskiftet 2020/2021.

Sognerådsformand Anders E. Mortensen (gravsted 337) faldt om og døde i 1930 (i starten af sin 2. valgperiode) i Ole Olsens hjem på Karlsminde.

Skrevet af Kurt Bach