21. Jensen, Albertslundgården (grav nr. 236)

Gården ved navn Albertslunds lå, hvor vi nu har Albertslund Centrum. Gårdens navn skyldes den franske tandlæge Albert de Ramsault, der købte gården i 1817. Hans søn Chr. Gregers de Ramsault overtog gården i 1855. Efter ham blev Ole Jensen ejer og derefter hans søn, Christian Jensen. På en gravsten står “Gårdejer Albertslund Ole Jensens familiebegravelse.” Chr. Gregers de Ramsault er ikke begravet her.

Alle tre ejere af gården Albertslund blev sognerådsformænd. Chr. Gregers de Ramsault var sognerådsformand 1868-74. Ole Jensen var sognerådsformand 1901-04, og i hans tid var Albertslund en af de største gårde på egnen. Her boede 18 mennesker, og gården havde 107 tdr. land. Besætningen var så stor, at man bl.a. kunne levere mælk og fløde til fængslet.

Christian Jensen var sognerådsformand 1933-43. Vi skylder ham, at vi har vejnavnet Albertslundvej. Beboerne i nærheden af gården havde i 1930’erne sat et primitivt vejskilt op. Der stod det, alle sagde, nemlig “Jernbanevej”. En vej, der førte ned til jernbanen, måtte hedde sådan, syntes mange. Christian Jensen rev skiltet ned og fik et nyt, professionelt skilt sat op. Nu stod der Albertslundvej, for han syntes, det vigtigste var, at vejen førte til gården Albertslund. Han solgte gården til Landbohøjskolen i 1946, og kommunen købte den i 1956. Da stationen blev indviet i 1963, lå stuehuset der stadig. Albertslund blev kommunens navn i 1973.

Skrevet af Jørgen Nielsen