Fødsel

Fødselsanmeldelse:

Senest 14 dage efter fødslen, skal moderen anmelde fødslen til kordegnekontoret i det sogn, hvor forældrene/moderen bor. Efter modtagelsen af jordemoderanmeldelsen og moderens fødselsanmeldelse bliver barnet registreret i det centrale personregister. I vil herefter få tilsendt en fødselsattest samt oplysninger om dåb eller navngivelse af barnet, som skal ske inden barnet er 6 måneder gammelt.

Hvis I ikke er gift, er det muligt at registrere faderen på baggrund af en omsorgs- og ansvarserklæring, som så skal indgives samtidigt med fødselsanmeldelsen. Dette giver fælles forældremyndighed.

 

Herstedvester Kordegnekontor har lokaler i Opstandelseskirken, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund. Tlf 43 66 06 81