Ind- og udmeldelse

Man bliver medlem af folkekirken ved dåb.

Hvis man har været udmeldt, og ønsker at melde sig ind igen, henvender man sig til en præst, der kan sørge for indmeldelsen.

Man melder sig ud af folkekirken ved at rette henvendelse til
kordegnekontoret, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund, Tlf 43 66 06 81.
 
Kordegnekontoret registrerer udmeldelsen i det centrale personregister, hvorefter man vil modtage en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken.
Man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte præsten i forbindelse med en udmeldelse, for at få afklaret eventuelle spørgsmål.

Ved udmeldelse af folkekirken mister man retten til at få gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger (f.eks. at blive kirkeligt viet eller kirkeligt begravet)