Dåb

Navn: Inden der er gået 6 måneder fra fødselsdagen, skal barnet have navn. Det sker enten i forbindelse med dåb eller ved navngivning. Hvis der er spørgsmål angående lovligheden af de navne, man ønsker til barnet, er man velkommen til at henvende sig på kordegnekontoret eller til en af præsterne. Man kan også se efter på Familiestyrelsens hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk, under punktet navne.

Dåb: Hvis barnet skal døbes, kan det foregå her i Herstedvester kirke, når man bor i sognet eller har en særlig tilknytning til kirken. Når man har fundet den søndag, der passer bedst, kontakter man kirkekontoret eller en af præsterne. Her kan man få at vide hvilken af præsterne, der holder gudstjenesten den pågældende søndag. Dernæst aftales med præsten en samtale om dåben. Desuden skal navn og cpr. på barn og forældre samt og navn og adresse på 2-5 faddere afleveres på kordegnekontoret, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund / eller sendes på sikker mail: her

En gudfar eller gudmor er også fadder. Dåb finder sædvanligvis sted ved søndagsgudstjenesten kl. 10 . det aftales med præsten.

Dåbsattest: I forbindelse med dåben udstedes en dåbsattest, der erstatter fødselsattesten som barnets officielle papir. Hvis man ønsker barnet døbt i en anden kirke, kontaktes præst eller kordegn i det pågældende sogn, og dåben aftales efter stedets skik.

Cpr: Når barnet er døbt eller navngivet, vil der i løbet af 2-3 uger blive tilsendt et personnummerbevis fra Folkeregisteret.