Navngivning

Navn: Inden der er gået 6 måneder fra fødselsdagen, skal barnet have navn. Det sker enten i forbindelse med dåb eller ved navngivning. Hvis der er spørgsmål angående lovligheden af de navne, man ønsker til barnet, er man velkommen til at henvende sig på kirkekontoret eller til en af præsterne. Man kan også se efter på Familiestyrelsens hjemmeside: www.familiestyrelsen.dk, under punktet navne.

Navngivning: Navngivning finder sted på: Kordegnekontoret, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund. Tlf 43 66 06 81

Navneattest: I forbindelse med navngivningen udstedes en navneattest. Den har samme offentlige betydning som en dåbsattest.

CPR: Når barnet er døbt eller navngivet, vil der i løbet af 2-3 uger blive tilsendt et personnummerbevis fra Folkeregisteret.