Menighedsrådet

Menighedsrådet kan kontaktes på mail:
7155@sogn.dk

Per Møller Jørgensen

Formand og formand for valgudvalget samt kontaktperson

Per Møller Jørgensen
Herstedvester Kirkevej 10 B
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund
Mobil: 24 78 26 96

Mail: permoellerjoergensen@gmail.com

 

Menigt medlem

Grete Løve Apetri

 

Rasmus Eisted

Kasserer

Rasmus Eisted

Mail: rasmus@eisted.dk

Mobil: 28182855

 

 

Inge-Lise Nørklit Larsen

Kirkeværge

Inge-Lise Nørklit Larsen

Mail: inge-lise40@live.dk

Mobil: 29286007

 

Mette Rossum

 

Sekretær og formand for kirkegårdsudvalget

Mette Rossum

Mail: mette.rossum@gmail.com

Mobil: 21701854

 

Næstformand

Line Lundum Matthäi

Mail: linematthai@gmail.com

Mobil: 40327284

Menigt medlem

Marianne Høegh Wilkins

Mail: 

Mobil: 61343378

 

 

Menigt medlem

Ole Poul Nick Hultberg 

 

 

 

Menigt medlem 

Birgit Andersen

 

 

 

Suppleanter:

alle er indtrådt i rådet.