Begravelse - bisættelse

Ved dødsfald:
Der rettes normalt henvendelse til en bedemand/bedemandsforretning, som herefter foretager det videre fornødne og kontakter en præst.

Kirkelig begravelse/bisættelse:
Var afdøde medlem af Folkekirken kontaktes en af sognets præster, og de pårørende mødes med ham/hende og taler om begravelsen/bisættelsen.

Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse:
Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive tolket som et ønske fra den pågældende om en borgerlig begravelse/bisættelse - dvs. uden medvirken af det kirkelige personale.
 

Sorggruppe:
Sorgens ansigter er mange, og det kan være svært at takle et tab af et nærtstående familiemedlem alene. Derfor kan deltagelse i en sorggruppe være med til at give dit liv ny mening. Gennem samtaler m.m. vil vi sammen dele erfaringer og oplevelse. 
Sorggruppen vil finde sted fredag formiddage med nogle uger interval i Opstandelseskirken, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund.


Leder af sorggruppen er Betina Bolvig, sogne- og hospitalspræst.

Tilmelding og evt. spørgsmål kan ske til Betina Bolvig på mobil 51 85 88 08.