Bryllup

Bryllup

Alle, som bor i Herstedvester Sogn eller som har særlig tilknytning til kirken, har ret til at blive viet i Herstedvester Kirke, når mindst én af jer er medlem af Folkekirken. Man kan også få kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Ægteskab kan indgås af to med forskellig køn og samme køn i Herstedvester Kirke.

Når parret er blevet enige om dag og tidspunkt kontaktes en af kirkens præster eller kordegnen med henblik på endelig aftale.

De formelle forhold vedrørende vielsen udredes af bopælskommunen. På www.borger.dk kan man ansøge kommunen om en prøvelsesattest. Fra kommunen modtager I i e-boks en prøvelsesattest, som præsten eller kordegnen skal have. Den er det jurisdiske grundlag for, at vielsen kan finde sted. Den må ikke være mere end 4 måneder gammel fra vielsesdatoen at regne.

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med vielsen gøres dette også på www.borger.dk. I skal da vælge: "navneændring i forbindelse med vielse".

Til en vielse eller velsignelse skal man i samarbejde med præsten vælge 3-4 salmer. Se evt. www.salmebog.dk  Her er både tekster og melodier til alle salmer i den danske salmebog. Salme nr. 700-706 er særlige bryllupssalmer, men man er meget velkommen til at bruge andre salmer som morgen-, årstid, eller lovprisnings og takkesalmer. Man kan også vælge sange fra den danske Højskolesangbog efter aftale med præsten.

Derudover skal I vælge to vidner, der skal være tilstede under vielsen.

Prøvelsesattest, navn og cpr på brudepar samt navne og adresser på vidner sendes til eller afleveres på kordegnekontoret, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund, tlf 43 66 60 81

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab har næsten samme ritual som en vielse. Tilspørgelsen kan udelades. En kopi af den borgerlige vielsesattest skal afleveres til kordegnen eller til præsten. 


Velsignelse

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab er en kirkelig markering for par, som er blevet viet på rådhuset. 
Ritualet ved kirkelig velsignelse kan varieres, så det ligner et kirkebryllup mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup.
Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet i kirken. Der er dog den afgørende forskel, at kirkebrylluppets første spørgsmål ikke stilles. Det har parret jo svaret på, da de indgik ægteskab.
Ønsker parret det, kan de svare ja på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller.
Parret kan vælge at udelade tilspørgslen, så den kirkelige markering mere får karakter af en gudstjeneste.

En kirkelig velsignelse tilrettelægges sammen med præsten på samme måde som en vielse. Der vælges 3-4 salmer. Vidner er ikke nødvendige.

Kopi af vielsesattest, navn og cpr på brudepar sendes til eller afleveres på
Kordegnekontoret
Gymnasievej 2
2620 Albertslund.
Tlf 43 66 06 81