Foredrag

   
Menighedsrådet i Herstedvester arrangerer en række foredrag, og vi samarbejder både med Albertslund Bibliotek, Herstedvester Forsamlingshus og Galgebakkens Beboerhus.

Foredragene har en bred vifte af emner i fokus - både kirkelige og mere alment oplysende emner.​

 

Onsdag den 23. september kl. 19.00 i Rytterskolen

Genforeningen i 1920 - et fredeligt resultat af en stor krig.

Uden Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig var Genforeningen ikke blevet til noget. Det kostede dyrt i menneskeliv for Nordslesvig - mellem 5.000 og 6.000 mænd døde eller meldt savnet i løbet af krigen - de fleste fra dansksindede familier.

I foredraget vil Hans Jørgen Lych Larsen se på vejen fra 1. Verdenskrig til den lykkelige dag i dansk historie: Genforeningen og på de knap så gode tider derefter for Sønderjylland.

Gratis adgang dog med tilmelding på www.albertslundbib.dk 

 

 

​ 

Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 i  Forsamlingshuset

Fædre og forældreskab.

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til og gerne vil undgå at gentage fortidens fejl? Og hvordan klæder man børnene bedst muligt på til at navigere i verden? Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei.

 

 

I dette oplæg tegner han et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark og illustrerer forskellene i opdragelse mellem forskellige generationer. Og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod.

I maj 2020 udgav Aydin Soei bogen: "Fædre - fortællinger om at blive til som far." 

I et interview i Infomedia, Berlingske, med overskriften: "Jeg var ektremt bange for at blive som min egen far" siger Aydin  Soei til Sarah Iben Almbjerg: »I den forstand har det givet mig enormt meget at blive far. Det har sat mig i kontakt med min tvivl og mine følelser, og det har gjort mig mere forankret her i landet. Selv om jeg har boet her, siden jeg var fire år, var det først, da Adam blev født, at jeg for alvor følte, at jeg hørte til i Danmark«. 

Sarah Almbjerg skriver videre, at Aydin Soei er ikke bare en dedikeret far, han er også selv del af en bredere tendens i det, han selv kalder »den største skjulte integrationsssucces, vi ser i Danmark i disse år«

 

Aydin er uddannet sociolog, forfatter og tidligere har han undervist på Krogerup Højskole og i C:NTACT Fonden . Han har arbejdet som journalist, vært og redaktør på henholdsvis Information, Danmarks Radio og Radio24syv.
Sideløbende har han gennem det seneste årti været involveret i at afholde over 500 workshops i særligt indvandrerrige udskolingsklasser rundt om i landet gennem foreningen Ansvarlig Presse og har rådgivet og faciliteret for kommuner og boligselskaber i spørgsmål om forebyggelse, uddannelse og trivsel. I 2018 udgav Aydin Soei bogen “Omar - og de andre”, som bærer undertitlen “vrede unge mænd og modborgerskab".  

Gratis adgang dog med tilmelding på www.albertslundbib.dk

 

Onsdag d. 4. nov. Kl. 19.00. Musikforedrag.

Beethoven i Rytterskolen: 250 år.

Den opfarende komponist med det voldsomme temperament skrev nogle af sine største værker stokdøv – og kæmpede store kampe. Vi vil høre og se nogle af de kampe og stridigheder – som netop giver sig udtryk i musikken – gennem ord, musikeksempler og også visuelt opleve uropførelsen af hans berømte Eroica-symfoni. Jeppe Rönnow er musikanmelder og musikjournalist, samt organist i Herstedvester Kirke her i byen.

Aftenen fungerer også som introduktion til klavereftermiddagen med Beethovens sonater søndag den 8. november kl. 15.00 i Rytterskolen.

Gratis adgang dog med tilmelding på www.albertslundbib.dk 

 

Udsat til 2021:  i Herstedvester Forsamlingshus.

Min kunsthistorie

Kunstner Martin Bigum vil på baggrund af sin selvbiografi ”Min personlige kunsthistorie”, fortælle om nogle af sine grundlæggende barndoms- og ungdomsinspirationer fra Brøndby Strand, og hvordan han hele tiden revurderer eget greb for at finde nye interessante ståsteder i sin kunst.

I foredraget inddrager Martin Bigum sin arbejdsdag og ideerne, som han får undervejs i processen. Det er særlig hans vigtigste værker fra 1990 til 2012 han vil fortælle om. Han vil komme ind på, hvorfor han ikke kan være andet end billedkunster og digter. Han har udgivet tre digtsamlinger.

I efteråret 2019 har han udstillet på Galerie AC Noffke i Mecklenburg i Tyskland. De beskrev hans kunst som nutidige politiske dokumenter i skinnende høje farver, gennem hvilke han grotesk portrætterer og analyserer sin tids ligeglade affektisme. I 2018-19 har Martin Breum på hhv. Faaborg Museum og Sophienholm udstillet med temaet ”Det maleriske nu”. Det var i forbindelse med fejringen af maleren Peters Hansens jubilæum i en ny fortolkning.

Ud over at være billedkunstner er Martin Bigum også kendt fra fjernsynets Kunstquiz på DRK.

Har du et eksemplar af hans bøger, så tag det med, for efter foredraget er der mulighed for at få Martin Bigum til at signere og tegne i sine bøger.

Gratis adgang dog med tilmelding på www.albertslundbib.dk

 

Tidligere på året har vi haft følgende foredrag:

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00 i Herstedvester Forsamlingshus

Iskerner, som i Grønland og Antarktis fortæller om klima- og verdenshistorien.

Professor Jørgen Peder Steffensen vil belyse hvordan vi kan aflæse tegn på klimahistorien i nærområdet, og om hvordan hele ideen om istider opstod. Med klimahistorien, som fortællingen om ændrede vilkår for mennesket, og hvorledes iskerner fra Grønland og Antarktis kan bidrage til forståelse af klimaets dynamik, vil Jørgen Peder Steffensen sætte den nuværende klimaproblematik i perspektiv.

Foruden det teoretiske vil han også fortælle om feltarbejdet, som foregår midt på Indlandsisen i lejren, hvor gennemsnitstemperaturen er -30 grader. Jørgen Peder Steffensen har i perioder arbejdet på 75.6 grader nordlig bredde, 36 grader vestlig længde og 2700 m over havet i et område, hvor der er 300 km til det nærmeste sted med bare et navn.

Jørgen Peder Steffensen arbejder med is-, klima- og geofysik på Niels Bohr Instituttet og har gennem mange år skrevet faglige artikler til ind- og udland, blandt andet har han bidraget med en artikel i festskriftet til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved hendes 40-års-regeringsjubilæum sammen med Dorthe Dahl-Jensen. Den hedder: ”Indlandsisen på Grønland – et levende fjeld fortæller klimahistorie”, som frit kan downloades på nettet.

Arrangementer