Menighedsrådet

Menighedsrådet kan kontaktes på mail:
7155@sogn.dk

 

Formand, kontaktperson og formand for valgudvalget

Per Møller Jørgensen
Herstedvester Kirkevej 10 B
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund
Mobil: 24 78 26 96

Mail: permoellerjoergensen@gmail.com

     
 

Næstformand

Grete Apetri
Galgebakken Vester 9, 30 A
2620 Albertslund

     
  Kasserer

Rasmus Eisted
Herstedøster Kirkestræde 2
2620 Albertslund
     
  Kirkeværge

Inge-Lise Nørklit Larsen
Borgager 24
2620 Albertslund
     
 

Sekretær

Mette Rossum
Herstedvester Kirkevej 8
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund

     
 

Menigt medlem

Birgit Andersen
Flintager 27
2620 Albertslund

     
 

Menigt medlem

Frede Vestergaard,
Borgager 24,
2620 Albertslund

     
 

Bygningssagkyndig

Lene Radsted
Kratager 26
2620 Albertslund

     
 

Menigt medlem

Lena Hylager Larsen
Storstræde 37
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund