Menighedsrådet kan kontaktes på mail:
7155@sogn.dk

 

 

 

 

Formand og kontaktperson

Formand for valgbestyrelse

Per Møller Jørgensen
Herstedvester Kirkevej 10 B
Herstedvester Landsby

2620 Albertslund
Mobil: 24 78 26 96

 

 

            

Næstformand

Grete Apetri
Galgebakken Vester 9, 30 A
2620 Albertslund

 

 

 

 

 

Kasserer

Rasmus Eisted
Herstedøster Kirkestræde 2
2620 Albertslund


 


Kirkeværge

Inge-Lise Nørklit Larsen

Borgager 24
2620 Albertslund

 

Sekretær

Mette Rossum
Herstedvester Kirkevej 8
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund

 

 

 

 

Birgit Andersen
Flintager 27
2620 Albertslund

 

 

 

 


Birgit Andersen
Flintager 27
2620 Albertslund

 

 

Bygningssagkyndig


Lene Radsted
Kratager 26
2620 Albertslund


Lena Hylager Larsen
Storstræde 37
Herstedvester Landsby
2620 Albertslund
Telefon: 43 62 22 91
Mobil: 22 44 91 14