Udover gudstjenester, kirkelige handlinger og undervisning står alle præster til rådighed for sjælesorgssamtale for enhver, der måtte ønske det. Præsterne har absolut tavshedspligt. 

 

 

 

            

 

Kirkebogsførende sognepræst
Marianne N. Kristensen
Træffes på præstekontoret
Herstedvester Kirkevej 2
kl. 9 - 10 tirsdag - fredag
eller efter aftale.
Træffes også i 
præsteboligen, Storstræde 12
2620 Albertslund mobil 23 31 71 37
Mail: mnk@km.dk
Mandag fri
 
 

 

 

 

 

 
 
Sognepræst
Jeannie Osman Sommer
Herstedvester Kirkevej 2
Mobil 30 71 21 10
Træffes efter aftale
Mail: jeos@km.dk
Mandag er fridag
 
 
 
   
 
Sognepræst
Helle Viuf
Herstedvester Kirkevej 2
Mobil: 61 66 08 24
Træffes efter aftale
Mail: hev@km.dk

Hjemmeside: www.helleviuf.dk
Fredag fri
 

  
 
       

Gudstjenesten  

Der laves salme- og liturgiark til hver gudstjeneste. I salmebogens anden del finder man dagens tekster, hvis man vil læse med. Dog har menighedsrådet givet tilladelse til, at der også kan læses fra Den Ny Aftale, som er Det Danske Bibelselskabs seneste oversættelse af Det Ny Testamente. Da vil teksken kunne fås i kopi ved indgangen.  

Ved altergangen er det muligt at få alkoholfrit vin.


Børn med i kirke
Vi elsker, at der kommer børn i kirken! Alle de ansatte ved kirken vil gøre meget for at børnene får en dejlig oplevelse, så vi bestræber os på at give både børn og  forældre plads.I kirken findes der et større antal børnekufferter med bøger, legetøj, tegneting og kiks. Spørg kirketjeneren efter en børnekuffert. 

Kirkekaffe
Hver søndag serveres der en kop kirkekaffe i våbenhuset umiddelbart efter Gudstjenesten.
Alle er velkomne.