Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes i
Rytterskolen, Storstræde 22, Herstedvester


Menighedsrådsmøderne er offentlige og begynder kl. 19.00. På  møderne drøftes og besluttes alle forhold, der vedrører såvel det kirkelige som folkelige arbejde, der har baggrund i kirken.
Møderne kan derfor have interesse for alle, der er involveret eller interesseret i livet i kommunen. Derfor er møderne åbne for alle. På mødet kan tilhørerne rette spørgsmål til rådet eller enkelte af dets medlemmer.

 

Møder i 2020

Onsdag, d. 2. september referat her

Tirsdag, d. 9. juni referat her

Tirsdag, d. 21. januar referat her


Møder i 2019

Tirsdag - 27/8 referat her
Torsdag - 26/9 referat her
Tirsdag - 23/10 referat her

Torsdag - 28/11 referat her