Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes i

Rytterskolen, Storstræde 22, Herstedvester


Møderne er offentlige og begynder kl. 19.00

 

Møder i 2020

Tirsdag, d. 21. januar Referat her


Møder i 2019:

Tirsdag - 27/8 Referat her
Torsdag - 26/9 Referat her
Tirsdag - 23/10 Referat her

Torsdag - 28/11 Referat her

På menighedsrådets møder drøftes og besluttes alle forhold, der vedrører såvel det kirkelige som folkelige arbejde, der har baggrund i kirken.

Møderne kan derfor have interesse for alle, der er involveret eller interesseret i livet i kommunen.

Derfor er møderne åbne for alle.

På mødet kan tilhørerne rette spørgsmål til rådet eller enkelte af dets medlemmer.